KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

4/1/2020   0 Komentarze


Pod koniec marca 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających przeciwdziałać skutkom szerzącej się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i powodowaną przez niego chorobą COVID-19, w tym ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS.
Poniżej (pod przyciskiem "czytaj więcej") przedstawiono podstawowe założenia zwolnienia ze składek ZUS.

I. Zwolnienie z opłacania składek ZUS następuje poprzez umorzenie składek.

II. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy nieopłaconych należności za miesiące: marzec, kwiecień lub maj 2020 roku. Wyjątek dotyczy składek za marzec. Płatnicy składek zatrudniając pracowników oraz będący spółdzielniami socjalnymi, mają prawo uzyskać zwolnienie za marzec także gdy składki za ten miesiąc zostały opłacone. Wówczas wraz z wnioskiem o zwolnienie ze składek należy złożyć w ZUS wniosek o zwrot nadpłaconych składek za marzec. Wniosek taki winien być złożony przed terminem płatności składek za kwiecień, ponieważ w przeciwnym razie nadpłata zostanie zaliczona na poczet składek należnych za kolejny miesiąc.

III. Zwolnienie przysługuje NA WNIOSEK:

 1. płatników składek, którzy przed dniem 1 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.,
 2. płatników składek prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacających składki wyłącznie na swoje ubezpieczenie, pod warunkiem, że:
  - działalność ta była prowadzona przed dniem 01 kwietnia 2020 roku,
  - przychód z tej działalności W PIERWSZYM MIESIĄCU, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. wartość ta na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł),
 3. spółdzielni socjalnej zgłoszonej jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.,
 4. duchownych będących płatnikami składek.

IV. Wysokość zwolnienia ze składek jest następująca:

1. zwolnienie w wysokości 100% składek należnych za dany miesiąc obejmuje:

- osoby wykonujące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
- płatników składek, którzy prowadzili działalność:
- przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych),
- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych),
- w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych),
-spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS bez względu na liczbę zatrudnianych osób,
-duchownych.

2. zwolnienie w wysokości 50% składek należnych za dany miesiąc obejmuje płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych),
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych),
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych (nie wlicza się pracowników młodocianych).

V. Warunkiem zwolnienia ze składek ZUS jest:

 1. złożenie do ZUS dokumentów rozliczeniowych za okres objęty wnioskiem o zwolnienie ze składek (nie mają obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników i opłacający składki jedynie na własne ubezpieczenia od minimalnej podstawy wymiaru składki),
 2. nieposiadanie na dzień 31 grudnia 2019 roku statusu podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów UE (np. podmiot nie spełnia przesłanek do objęcia go postępowaniem upadłościowym, w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo - akcyjnej wartość niepokrytych strat nie może przekraczać 50% kapitału zarejestrowanego, a w przypadku pozostałych spółek osobowych i spółek cywilnych, wartość niepokrytych strat nie może przekraczać 50% kapitału wg. ksiąg spółki),
 3. niekorzystanie z tzw. „ulgi na start”,
 4. nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 roku.

VI. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wniosek można złożyć w formie pisemnej, wówczas obowiązuje druk RDZ, ewentualnie elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

VII. ZUS powinien rozpoznać wniosek o zwolnienie ze składek w ciągu 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie, a w przypadku płatników nieposiadających obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych - w ciągu 30 do od upływu terminu płatności ostatniej składki.

VIII. ZUS powinien poinformować płatnika o zwolnieniu ze składek (jeżeli płatnik utworzył konto na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to informacja o umorzeniu składek jest przekazywana wyłącznie za pośrednictwem tego profilu). Odmowa zwolnienia ze składek następuje w drodze decyzji.

Przykład:
Szymon prowadzi zakład fryzjerski. Swoją działalność gospodarczą rozpoczął 12 sierpnia 2013 roku. Nie zatrudnia pracowników. Opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenia. Podstawą obliczenia składek ZUS jest najniższa podstawa wymiaru składek. W marcu 2020 roku jego przychód wyniósł 20.000,00 zł, w kwietniu 2020 roku - 8.000,00 zł, a w maju 2020 roku - 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów UE. Szymonw dniu 15 czerwca 2020 roku złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek za miesiące kwiecień i maj 2020 roku.

Odpowiedź:
Szymon ma prawo do zwolnienia ze składek ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020 roku, ponieważ:
- był zgłoszony jako płatnik składek ZUS przed dniem 1 lutego 2020 roku,
- jego przychód za kwiecień 2020 r. (pierwszy miesiąc , za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek) nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (wartość ta na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł).
Zwolnienie ze składek ZUS za marzec 2020 roku nie wchodzi w grę, ponieważ w opisywanym miesiącu przychody Szymona przekroczyły ustawowy próg 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. obowiązującej na dzień sporządzenia niniejszego opracowania.

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.