KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

4/1/2020   0 Komentarze


Pod koniec marca 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Projekt ten wprowadza szereg rozwiązań mających przeciwdziałać skutkom szerzącej się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i powodowaną przez niego chorobą COVID-19, w tym ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS.
Poniżej (pod przyciskiem "czytaj więcej") przedstawiono podstawowe założenia zwolnienia ze składek ZUS.

I. Zwolnienie z opłacania składek ZUS następuje poprzez umorzenie składek.

II. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy należności za miesiące: marzec, kwiecień lub maj 2020 roku.

III. Zwolnienie przysługuje NA WNIOSEK:

  1. płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń od 1 – 9 ubezpieczonych i byli zgłoszeni do ZUS przed dniem 1 lutego 2020 roku,
  2. płatników składek prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacających składki wyłącznie na swoje ubezpieczenie, pod warunkiem, że:
    - działalność ta była prowadzona przed dniem 01 lutego 2020 roku,
    - przychód z tej działalności W PIERWSZYM MIESIĄCU, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. wartość ta na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł),
  3. duchownych będących płatnikami składek.

IV. Warunkiem zwolnienia ze składek ZUS jest:

  1. złożenie do ZUS dokumentów rozliczeniowych za okres objęty wnioskiem o zwolnienie ze składek (nie mają obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników i opłacający składki jedynie na własne ubezpieczenia od minimalnej podstawy wymiaru składki),
  2. nieposiadanie na dzień 31 grudnia 2019 roku statusu podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów UE.


V. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

VI. ZUS powinien rozpoznać wniosek o zwolnienie ze składek w ciągu 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie, a w przypadku płatników nieposiadających obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych - w ciągu 30 do od upływu terminu płatności ostatniej składki.

VII. ZUS powinien poinformować płatnika o zwolnieniu ze składek (jeżeli płatnik utworzył konto na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to informacja o umorzeniu składek jest przekazywana wyłącznie za pośrednictwem tego profilu). Odmowa zwolnienia ze składek następuje
w drodze decyzji.

Przykład:
Tomasz prowadzi zakład fryzjerski. Swoją działalność gospodarczą rozpoczął 12 sierpnia 2013 roku. Nie zatrudnia pracowników. Opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenia. Podstawą obliczenia składek ZUS jest najniższa podstawa wymiaru składek. W marcu 2020 roku jego przychód wyniósł 20.000,00 zł, w kwietniu 2020 roku - 8.000,00 zł, a w maju 2020 roku - 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów UE. Tomasz w dniu 15 czerwca 2020 roku złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek za miesiące kwiecień i maj 2020 roku.

Odpowiedź:
Tomasz ma prawo do zwolnienia ze składek ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020 roku, gdyż:
- był zgłoszony jako płatnik składek ZUS przed dniem 1 lutego 2020 roku,
- jego przychód za kwiecień 2020 r. (pierwszy miesiąc , za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek) nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (wartość ta na dzień sporządzenia niniejszego opracowania wynosi 15.681,00 zł).

 

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.