KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

BARTOSZ ŚWIRSKI
Świadomość prawna to podstawa właściwego działania.​

ODSZKODOWANIE ZA POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

4/26/2018   0 Komentarze


Praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego potwierdza, że roszczenia odszkodowawcze z powodu rozstroju zdrowia wywołanego zabiegiem medycznym aktualizuje się nie tylko wtedy, gdy miał miejsce błąd medyczny. W niektórych przypadkach roszczenie to przysługuje także, gdy rozstrój zdrowia nastąpił mimo, iż zabieg medyczny wykonano zgodnie ze sztuką lekarską.
Do omawianej kategorii przypadków należą w szczególności szkody wyrządzone wskutek powikłań po obowiązkowych szczepieniach lub badaniach. Powołany kierunek orzecznictwa Sądu Najwyższego został zapoczątkowany w latach '60 i znajduje swoje uzasadnienie w normatywnych zasadach słuszności, które przemawiają za naprawieniem szkód wyrządzonych w związku zabiegami medycznymi o charakterze prewencyjnym. Zabiegi takie podejmowane są bowiem nie tylko w interesie pacjenta, lecz w interesie całego społeczeństwa (vide np. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 września 1968 r., sygn. akt II CR 325/68).

Powyższe stanowi dowód humanitaryzmu polskiego prawa i otwiera drogę osobą dotkniętym powikłaniami wywołanymi zabiegami medycznymi o charakterze obowiązkowym do dochodzenia konkretnych roszczeń, a mianowicie:
a) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
b) odszkodowania za szkodę majątkową,
c) renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

 

 

 

 


ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

AUTOR

radca prawny Bartosz Świrski

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.